Bodhi Gym, hierna te noemen “BG”, is gevestigd aan de Nijverheidsweg 18-V te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 62759930. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds een deelnemer (persoon die zich aanmeldt voor een groepsles of personal training bij BG), en anderzijds BG. Voor deelnemers met een Parkinson Boksen abonnement gelden een aantal aangepaste voorwaarden zoals omschreven in deze sectie.

Na het versturen van het inschrijfformulier voor een proefles of het registratieformulier voor een lidmaatschap, gaat de deelnemer akkoord met de huisregels en met de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld. BG kan van tijd tot tijd de algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie is de geldende versie en is beschikbaar op de website: www.bodhigym.nl

Inhoud:

1. Proeflessen
2. Lidmaatschappen
3. Pauzeren van een lidmaatschap
4. Betalingen
5. Rooster & reserveringen
6. Trainingsmateriaal
7. Algemene voorwaarden Parkinson Boksen
8. Aansprakelijkheid

1. Proeflessen

Een proefles is vrijblijvend en deze kan je éénmalig boeken met als doel om kennis te maken met BG. Een proefles boeken is mogelijk voor Bokszaktraining, Bokszakcircuit en Parkinson Boksen. Het huidige tarief voor een proefles is te vinden op de website. Indien nodig hebben we binnenhandschoenen, bokshandschoenen en scheenbeschermers te leen voor je eerste training bij BG.

Er is een beperkt aantal plekken voor proeflessers beschikbaar per training. De mogelijkheid om proeflessen te plannen is niet altijd beschikbaar en deze functionaliteit staat ook niet voor alle trainingen altijd open.

2. Lidmaatschappen

Bij het afsluiten van een lidmaatschap brengen wij geen inschrijfkosten in rekening. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Abonnementen

Bij de afgifte van je credits wordt gekeken naar de startdatum van het abonnement. Credits van een abonnement kan je alleen gebruiken per periode van vier weken. De precieze periode waarin de credits geldig zijn, is in het eigen account in te zien. Het verlengen van de geldigheidsduur van deze credits is niet mogelijk. Ongebruikte credits komen te vervallen na de einddatum van de periode van vier weken.

Het 1x trainen per week abonnement verplicht deelnemer niet om wekelijks deel te nemen aan een training. Het is per periode van vier weken mogelijk om de vier credits vrij in te zetten.

Een lid kan zelfstandig het abonnement opzeggen in het eigen account. Zie het abonnementscontract in het eigen account voor de minimale abonnementsduur en de opzegtermijn.

Rittenkaarten

Een tien-rittenkaart heeft een bepaalde geldigheidsduur: vier maanden vanaf de ingangsdatum. Rittenkaarten voor abonnementhouders in combinatie met een actief abonnement hebben een onbeperkte geldigheidsduur, zo lang het abonnement loopt.

De geldigheid van een rittenkaart in combinatie met een abonnement verandert bij opzegging van het abonnement. Bij opzegging van een abonnement krijgt een eventuele rittenkaart dezelfde einddatum als het beëindigde abonnement.

Zomeractie

In de periode van 13 juli 2023 tot en met 31 juli 2023 is het mogelijk voor personen die niet eerder getraind hebben bij Bodhi Gym, een lidmaatschap af te sluiten met de naam Zomeractie. Met dit lidmaatschap is het mogelijk om vanaf moment van aanschaf twee maanden lang onbeperkt te trainen. Onbeperkt houdt in dit geval in dat je met dit lidmaatschap 50 credits kan besteden over een periode van twee maanden. Met dit lidmaatschap krijg je toegang tot de volgende trainingen en lessen: Bokszaktraining, Bokszakcircuit, Basis en Balans. Je betaalt eenmalig €89,- en het abonnement loopt automatisch af. Opzeggen is daarom niet nodig. Ongebruikte credits komen te vervallen. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, credits zijn niet overdraagbaar en ook is de geldigheidsduur van de credits niet te verlengen. Het is tot slot ook niet mogelijk om dit actie lidmaatschap te pauzeren.

Alle andere voorwaarden met betrekking tot tijdig aan- en afmelden (zie punt 5 Rooster & Reserveringen), gebruik eigen trainingsmateriaal en opvolgen huisregels (zie punt 6 Trainingsmateriaal) en aansprakelijkheid (punt 8 Aansprakelijkheid) zijn ook van toepassing bij de aankoop van dit lidmaatschap.

3. Pauzeren van een lidmaatschap

Het pauzeren van een abonnement of het verlengen van de geldigheidsduur van een rittenkaart is alleen mogelijk in het geval van blessures met een medische verklaring. Pauzeren in deze situatie kan voor maximaal zes aaneengesloten maanden. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, waarin BG zal beslissen.

Pauzeren van een abonnement of het verlengen van de geldigheidsduur van een rittenkaart in het geval van vakanties, zwangerschap langdurig verblijf in het buitenland et cetera is niet mogelijk. In deze gevallen kan je ervoor kiezen om je doorlopende abonnement (tijdig) op te zeggen en/of je rittenkaart credits tijdig op te maken zonder aanschaf van een nieuwe kaart.

4. Betalingen

Een proefles, rittenkaart of abonnement betaal je in één keer vooraf. De betaling voor een proefles verloopt via overboeking en de betaling van een rittenkaart kan via overboeking of via automatische incasso. De betaling voor een abonnement verloopt via automatische incasso.

Lopende abonnementen worden rond de eerste van de maand geïncasseerd. Dit betekent dat er twaalf betaalmomenten in het jaar zijn, maar op jaarbasis zullen er dertien betalingen plaatsvinden. Dit heeft te maken met het feit dat de abonnementperiodes per vier weken lopen (52 : 4 = 13). Op een bepaald moment in het jaar zullen daarom twee abonnementsperiodes op hetzelfde moment geïncasseerd worden. In het eigen account kan de deelnemer terugvinden wat de huidige abonnementperiode is van het eigen abonnement.

De deelnemer dient een machtiging af te geven voor automatische incasso door akkoord te gaan met de voorwaarden bij de aanschaf van een abonnement of rittenkaart. Nieuwe abonnementen of nieuwe rittenkaarten worden ongeveer binnen een week na aanschaf geïncasseerd. Deelnemer is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op zijn/ haar rekening staat. Bij een mislukte incasso ontvangt de deelnemer een verzoek om het verschuldigde bedrag over te boeken. Wij rekenen €2,50 administratiekosten bij de volgende betaalpoging.

Bij niet tijdige betaling behoudt BG het recht om deelnemer verdere toegang tot trainingen te ontzeggen.

Ook is restitutie van lidmaatschapsgeld niet mogelijk, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie waarover BG zal beslissen.

5. Rooster & reserveringen

De trainingen zijn tot 28 dagen vooraf in te boeken via de app of via het webportaal. BG behoudt zich het recht om tussentijds het rooster aan te passen. In de zomervakantie, kerstvakantie en op nationale feestdagen hanteren we een aangepast rooster met bijvoorbeeld gewijzigde en/of minder lesmomenten. We doen ons best om wijzigingen tijdig van te voren te laten weten. Tijdens feestdagen en vakanties zijn abonnement- en rittenkaart de reguliere abonnementskosten verschuldigd. Ook wordt de geldigheidsduur van credits in deze gevallen niet verlengd. Er is bij het vaststellen van de maandelijkse abonnementskosten al rekening gehouden met bijvoorbeeld feestdagen.

Een deelnemer dient zich van te voren in te schrijven in het online roostersysteem. Zonder aanmelding heeft de deelnemer geen garantie op deelname aan de training. In het eigen account is terug te vinden tot welke soort trainingen het lidmaatschap toegang geeft. Het is mogelijk om vóór aanvang van de training je in te schrijven als er plek is. Kosteloos afmelden is mogelijk tot twaalf uur vóór aanvang van de training. Ook voor personal training is kosteloos afmelden mogelijk tot twaalf uur vóór aanvang van de afspraak. Als er na deze termijn afgemeld wordt bij een groepsles of personal training, wordt één credit in rekening gebracht.

Bij minder dan drie deelnemers kan een training geannuleerd worden. Als dit het geval is, dan worden in rekening gebrachte credits gecrediteerd.

Te laat of niet afmelden

Bij een eerste en tweede keer niet afmelden of te laat afmelden, kan deelnemer per mail het verzoek ontvangen om zich in de toekomst tijdig af te melden als blijkt dat deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de training. Bij een derde keer niet afmelden of te laat afmelden kan BG een vergoeding bij deelnemer in rekening brengen ter hoogte van €5,- euro. Deze vergoeding zal tijdens het eerstvolgende incassomoment worden geïnd. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk, waarover BG zal beslissen.

6. Trainingsmateriaal

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van trainingsmateriaal om te gebruiken tijdens deelname aan trainingen bij BG. In de huisregels op de website staat opgenomen wat de benodigdheden zijn per training.

7. Algemene voorwaarden Parkinson Boksen

Voor de Parkinson Boksen trainingen gelden een aantal aangepaste algemene voorwaarden, die we in deze sectie nader toelichten. Alle andere algemene voorwaarden blijven ook van toepassing.

Aanvulling/ aanpassing met betrekking tot punt 1 Proeflessen: deelname aan een proefles Parkinson Boksen is alleen mogelijk met een kennismakingsgesprek vooraf. Aanmelden voor een proefles Parkinson Boksen verloopt per mail. Binnenhandschoenen en bokshandschoenen zijn te leen voor de eerste training bij Bodhi Gym. We helpen graag met advies bij aanschaf van eigen bokshandschoenen en/of binnenhandschoenen. We vragen aan deelnemers om elke training zelf zorg te dragen voor geschikte, schone sportkleding, schone binnensportschoenen, een handdoek en een flesje water.

Aanvulling/ aanpassing met betrekking tot punt 2.1 Lidmaatschappen – Abonnementen: bij Bodhi Gym bieden wij twee soorten abonnementen voor Parkinson Boksen: Bodhi Parkinson Boksen Zilver (1x per week trainen) en Bodhi Parkinson Boksen Goud (2x of 3x per week trainen). Het eerstgenoemde abonnement geeft toegang tot één Parkinson bokstraining per week, maar dit betekent niet dat deelnemer verplicht is om wekelijks te trainen. We stellen deelnemers in de gelegenheid om deel te nemen aan vier trainingen per vier weken, dus het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een week over te slaan en een andere week vaker te komen trainen. Bij het laatstgenoemde abonnement (Goud) bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van 2 of 3 Parkinson trainingen per week, bij tijdige aanmelding.

8. Aansprakelijkheid

BG, haar medewerkers en trainers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, schade en/of zoekraken van eigendommen van deelnemers/ leden. Alle letsel of schade opgelopen door een training, andere diensten of adviezen van BG zijn voor eigen risico.

Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn of haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die in verband met deelname is ontstaan.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 15 augustus 2023